Samenwerking

WijzerVanDaan en Begeleiding Bij Maaike voor spelling- en rekenproblemen.


Lukt het maar niet om bepaalde spellingregels te automatiseren? Is er een onderdeel bij het rekenen waarbij je constant vastloopt?
Of misschien een combinatie van factoren waardoor je gefrustreerd raakt tijdens het leren? Dan kan een steuntje in de rug net datgene zijn wat nodig is om weer tot leren te komen.
Ik help je graag op weg om je zekerheid te geven en je te laten ervaren dat je in staat bent veel te leren. Twijfel niet en neem vrijblijvend contact op met ‘WijzerVanDaan’. Wie weet zien we elkaar gauw en kom jij hier (bij) wijzer vandaan!

Sinds 2008 ben ik als leerkracht werkzaam in het basisonderwijs. Na 10 jaar in het onderwijs begon het mij te kriebelen om meer individuele begeleiding te gaan bieden. Tijdens mijn rol als leerkracht zie ik de behoefte en vraag hiernaar, maar tegelijkertijd het gebrek aan tijd en die extra paar handen. In deze hulpvragen zou ik zo graag meer tijd en energie willen steken. Er hoeft niet direct sprake te zijn van dyslexie of dyscalculie om toch meer de behoefte te hebben aan individuele begeleiding. Die zorg zou ik graag bieden, in mijn rol als leercoach.

Orthopedagogische Begeleiding Bij Maaike is de perfecte partner om de samenwerking mee aan te gaan. Maaike is specialist op dit gebied en heeft al vele kinderen met succes begeleid.
Op het gebied van spelling- en rekenbegeleiding kunnen wij elkaar versterken om het optimale leerresultaat te bereiken.

Daniëlle van Bolhuis
Contact: wijzervandaan@gmail.com
Of 06-36142139

Doordat dit kortdurende trajecten zijn, gericht op spelling/reken problematiek is vergoeding van de begeleiding niet mogelijk. De samenwerking tussen WijzerVanDaan en Begeleiding Bij Maaike staat los van Westerweelde PedagogischCentrum.

Contact

Maaike Overeem MSc. Orthopedagoog
06 57 84 76 78
info@begeleidingbijmaaike.nl
KvK-nummer 65067851

Lid van